white < Purple > white
04/2024, Courtesy the artist